fbpx

Kursy Stacjonarne

obraz szkoła języków kursy stacjonarne

Jak działamy

Standardowe kursy odbywają  się dwa razy w tygodniu,  a każde spotkanie trwa godzinę zegarową. Program kursu obejmuje 60 spotkań,  zajęcia zaczynają się zwykle na przełomie września i października i kończą w maju lub czerwcu. Terminy zajęć przewidziane są w godzinach 14.00 – 21.00 (w grupach dziecięcych do 20.00) w dni powszednie i ewentualnie w soboty w godzinach przedpołudniowych. Słuchacze maja bezpośredni wpływ na terminy spotkań ich grup sugerując swoją dyspozycyjność w ankietach rekrutacyjnych. Na spotkaniu organizacyjnym przed inauguracją kursu zapadają ostateczne decyzje w kwestii terminów spotkań, dlatego bardzo ważna jest obecność wszystkich uczestników. Nieobecność na zebraniu powoduje konieczność akceptacji podjętych na nim decyzji. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich proszeni są o reprezentowanie ich na spotkaniach organizacyjnych.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują na zakończenie dwujęzyczny certyfikat jego ukończenia wraz z opisem zdobytych umiejętności i oceną. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych otrzymują również ocenę semestralną, podawaną do wiadomości rodziców.

Kursy stacjonarne odbywają się w siedzibie szkoły przy  ul. Sikorskego 5, 37-500 Jarosław

Kursy stacjonarne - oferta

Grupy wiekowe:

 • Wczesnodziecięce (dzieci rozpoczynające naukę w klasach 0 – II)

 • Późnodziecięce (dzieci rozpoczynające naukę w klasach  III – IV)

 • Wczesnomłodzieżowe (uczniowie rozpoczynający naukę w klasach V – VI)

 • Późnomłodzieżowe (uczniowie rozpoczynający naukę w klasach VII – VIII)

 • Licealne

 • Dla dorosłych

W każdej z grup oferujemy kilka stopni zaawansowania, wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zajęcia indywidualne / w parach:

 • Zajęcia indywidualne lub w parach z lektorem (1-2 osoby)

Rodzaje kursów:

 • przygotowujące do egzaminów międzynarodowych

 • przygotowujące do egzaminów maturalnych

 • konwersacyjne

 • dla wyjeżdżających za granicę

 • język biznesowy

Przewiń do góry