fbpx
Kursy językowe online

Kursy stacjonarne

Kurs języka angielskiego dla początkujących

Kursy stacjonarne

Standardowe kursy odbywają  się dwa razy w tygodniu,  a każde spotkanie trwa godzinę zegarową. Program kursu obejmuje 60 spotkań,  zajęcia zaczynają się zwykle na przełomie września i października i kończą w maju lub czerwcu. Terminy zajęć przewidziane są w godzinach 14.00 – 21.00 (w grupach dziecięcych do 20.00) w dni powszednie i ewentualnie w soboty w godzinach przedpołudniowych. Słuchacze maja bezpośredni wpływ na terminy spotkań ich grup sugerując swoją dyspozycyjność w ankietach rekrutacyjnych. Na spotkaniu organizacyjnym przed inauguracją kursu zapadają ostateczne decyzje w kwestii terminów spotkań, dlatego bardzo ważna jest obecność wszystkich uczestników. Nieobecność na zebraniu powoduje konieczność akceptacji podjętych na nim decyzji. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich proszeni są o reprezentowanie ich na spotkaniach organizacyjnych.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują na zakończenie dwujęzyczny certyfikat jego ukończenia wraz z opisem zdobytych umiejętności i oceną. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych otrzymują również ocenę semestralną, podawaną do wiadomości rodziców.

Kursy stacjonarne odbywają się w siedzibie szkoły przy  ul. Sikorskego 5, 37-500 Jarosław

Zajęcia grupowe, w duecie lub indywidualne

Elastyczne terminy zajęć, które ustalamy wspólnie z kursantami

Możliwość płatności jednorazowej (rabat) lub w ratach

Bezpłatną konsultacja poziomująca

Grupy Wiekowe

W każdej z grup oferujemy kilka stopni zaawansowania, wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kursy językowe online dla dzieci
obraz szkoła języków egzamin z języka angielskiego, egzamin z języka niemieckiego, matura z angielskiego, matura z niemieckiego, FCE

Rodzaje kursów

Język ogólny

Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych: mówienia, czytania, słuchania i pisania.

Przygotowanie do egzaminów

Skutecznie przygotowujemy do egzaminów po szkole podstawowej, maturalnego oraz międzynarodowych.

Dla wyjeżdżających

Kursy dla osób wyjeżdzających do pracy za granicę. Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.

Konwersacyjne

Przełam barierę jezykową! Pracujemy nad rozwojem płynności wypowiedzi, poprawiamy wymowę.

Język biznesowy

Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wprowadzamy zagadnienia przydatne w pracy w środowisku międzynarodowym.

Dla firm

Dopasujemy formę kursu oraz terminy zajęć do potrzeb Państwa firmy.

Pytania i odpowiedzi: