fbpx

Wszystko o kursach – pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa kurs?

Standardowy kurs grupowy trwa 60 godzin zegarowych / 80 godzin lekcyjnych i odbywa się dwa razy w tygodniu. Możliwe są oczywiście kursy krótsze i dłuższe, z większą lub mniejszą częstotliwością zajęć, wszystko zależy od preferencji uczestników. W przypadku zajęć indywidualnych i w duetach długość i intensywność kursu ustala się wspólnie przed rozpoczęciem zajęć.

Jak liczebne są grupy?

Grupy online liczą 4-5 osób. Grupy stacjonarne do 9 osób (najczęściej 5-6).

Jakie są terminy zajęć?

Terminy zajęć ustalamy wspólnie. Podczas dokonywania zapisu na wybrany kurs, poprosimy o wypełnienie formularza, w którym można określić swoją dostępność. Zawsze staramy się znaleźć terminy, które odpowiadają wszystkim uczniom w grupie. Najczęściej zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych ale w zależności od preferencji uczniów oraz dostępności lektorów, możliwe są także lekcje w godzinach porannych oraz wczesnopopołudniowych.

Jak uczycie?

Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności mówienia, nie zaniedbując przy tym pozostałych sprawności. Staramy się preferować w komunikacji z uczniami język nauczany, nie wykluczmy jednak użycia języka polskiego, szczególnie przy tłumaczeniu bardziej skomplikowanych problemów językowych i różnic pomiędzy językami. Na każdych zajęciach słuchacz dostaje porcję ćwiczeń do samodzielnego treningu po lekcji, w celu uniknięcia kilkudniowych przerw w kontakcie z językiem.

Jak wygląda nauka online?

Korzystamy z platformy Google Meet. Słuchacz otrzymuje link do spotkania, po wejściu w niego akceptuje dostęp do mikrofonu i kamerki i staje się aktywnym uczestnikiem spotkania. Widzi i słyszy lektora i pozostałych uczestników, lektor udostępnia nagrania audio i wideo w trakcie spotkania, pisze na czacie wzg. na tablicy, prezentuje gotowe materiały i ćwiczenia. Zajęcia oparte są o podręcznik, który w wersji papierowej posiadają słuchacze. Jakością kursy online w niczym nie ustępują kursom stacjonarnym, a wg wielu uczniów są wygodniejsze ze względu na oszczędność czasu i brak komplikacji zewnętrznych (np. związanych z pandemią).

Czy można przełożyć (odwołać) zajęcia ?

Jest to możliwe przy zajęciach indywidualnych oraz w duetach, ewentualnie w małych grupkach online (pod warunkiem zgody wszystkich uczestników). W grupach większych, szczególnie stacjonarnych jest to trudne organizacyjnie. W razie nieobecności słuchacz może zwrócić się o przesłanie notatki z lekcji, względnie materiałów, z których na zajęciach korzystano.

Czy używacie podręczników ?

Tak, używamy. Zarówno podręczniki, jak i zeszyty ćwiczeń są integralną częścią programu szkolenia, ułatwiają pracę, są podstawą pracy na i po zajęciach.

Czy otrzymam świadectwo ukończenia kursu?

Tak, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje na koniec dwujęzyczny (po polsku i angielsku) certyfikat ukończenia kursu na odpowiednim poziomie zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, z oceną poszczególnych sprawności i raportem lektora.

Czy po kursie przystępuje się do egzaminu?

Tak, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje na koniec dwujęzyczny (po polsku i angielsku) certyfikat ukończenia kursu na odpowiednim poziomie zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, z oceną poszczególnych sprawności i raportem lektora.

Przewiń do góry