fbpx

Egzaminy

obraz szkoła języków egzamin z języka angielskiego, egzamin z języka niemieckiego, matura z angielskiego, matura z niemieckiego, FCE

Przygotowujemy skutecznie do zdawania egzaminów międzynarodowych, maturalnych i po szkole podstawowej. Do chwili obecnej możemy się pochwalić stuprocentową zdawalnością!

Egzamin po szkole podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ponieważ poziom egzaminu po szkole podstawowej nie jest tak wysoki, by przygotowaniu do niego poświęcać cały roczny kurs, proponujemy naszym uczniom na poszczególnych poziomach cykliczne ćwiczenia tożsame z pojawiającymi się na egzaminie. Na specjalne życzenie grupy ośmioklasistów mających duże zaległości i obawiających się o wynik egzaminu możemy oczywiście stworzyć dla nich grupę „naprawczą” z programem ukierunkowanym na nadrobienie zaległości pod kątem egzaminu. Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający na nasze kursy standardowe nie mają jednak problemów z uzyskaniem bardzo dobrego wyniku na egzaminie ośmioklasisty.

Egzamin maturalny

Egzaminy maturalne z języka obcego wymagają oprócz posiadania umiejętności językowych na odpowiednim poziomie, wiedzy na temat ich zdawania. Na proponowanych kursach dla maturzystów kładziemy oczywiście nacisk na „szlifowanie” wszystkich umiejętności: mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania, nie zapominając jednocześnie o rozwijaniu wiedzy leksykalnej i porządkowaniu zasobów gramatycznych oraz ćwiczeniu samej „techniki zdawania”. Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego: – roczne (dla maturzystów) – dwuletnie (dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych). W grupach dla „trzecioklasistów” stosujemy podział na grupy dla zdających egzamin zewnętrzny (pisemny) na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Udzielamy gwarancji na zdanie egzaminu maturalnego. Nie mieliśmy jeszcze przypadku niezdania którejkolwiek części matury. Gdyby jednak do tego doszło (sami w to nie wierzymy) podejmujemy się dalszego bezpłatnego uczenia do skutku.

Egzaminy międzynarodowe

Egzaminy „międzynarodowe” prowadzone są na całym świecie wg tych samych zasad i punktacji. Dzięki temu wynik egzaminu jest miarodajny dla wszystkich, którzy wymagają od innych odpowiednich kwalifikacji językowych. Dzięki systemowi ESOKJ, który klasyfikuje umiejętności językowe w sposób bardzo precyzyjny, certyfikat zdobyty na odpowiednim poziomie ( od A1 do C2) świadczy jednocześnie o poziomie opanowania języka obcego. Istnieje na świecie kilka znanych, renomowanych instytucji, które przeprowadzają egzaminy wg powyższych zasad, a certyfikaty przez nie wydane są powszechnie uznawane prze pracodawców, instytucje czy uczelnie. Egzaminy powyższe zastąpiły popularne wcześniej „egzaminy państwowe”, które miały jedną podstawową wadę: uznawane były jedynie w kraju.

Szkoła przygotowuje do egzaminów językowych:

CAMBRIDGE ESOL (KET, PET, FCE, CAE)
Wszystkie te egzaminy, przygotowane przez ekspertów językowych Cambridge ESOL, oceniają umiejętność komunikacji w języku angielskim w rzeczywistych sytuacjach.

TELC – The European Language Certificates The European Language Certificates – to system europejskich certyfikatów językowych, stworzony w oparciu o program ramowy Rady Europy: The European Framework of Reference. Opracowaniem i przeprowadzaniem egzaminów językowych zajmuje się TELC GmbH we Frankfurcie nad Menem – organizacja z wieloletnim doświadczeniem w zakresie certyfikatów. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki. Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się. Egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Służby Cywilnej. Obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka obcego oraz spełnia wymagania dokumentowania znajomości języka obcego m. in. przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Przewiń do góry